Πρόγραμμα Απρίλιου της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας.

Το μηνιαίο Πρόγραμμα για τον μήνα Απρίλιου 2021 της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας.
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ :  01,  13,  26 / 04 / 2021.
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ :  06,  19,  29 / 04 / 2021.
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  :  05,  15,  27 / 04 / 2021.
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  :  12,  22 / 04 / 2021.
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  :  08,  20 / 04 / 2021