Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΓ.ΝΙΚΩΝΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ-ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ-ΠΛΑΤΣΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ-ΣΑΙΔΩΝΑΣ-ΤΣΕΡΙΩΝ-ΑΛΤΟΜΙΡΩΝ-ΚΕΝΤΡΟΥ-ΠΗΓΑΔΙΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ), Συστ. Αριθμός 93444

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΓ.ΝΙΚΩΝΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ-ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ-ΠΛΑΤΣΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ-ΣΑΙΔΩΝΑΣ-ΤΣΕΡΙΩΝ-ΑΛΤΟΜΙΡΩΝ-ΚΕΝΤΡΟΥ-ΠΗΓΑΔΙΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ), Συστ. Αριθμός 93444.
Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 147/30.11.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.