Λήψη πρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19

Εκ μέρους του Δήμου Δυτικής Μάνης ανακοινώνεται ότι λόγω της πανδημίας covid-19 η είσοδος στο Δημαρχείο θα γίνεται εφ΄όσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη και μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός ή υπάρχει πιστοποιητικό νόσησης και πάντα με τη χρήση μάσκας.