Εθελοντική Αιμοδοσία

Ευχαριστήριο Μήνυμα για την επιτυχημένη Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Δυτικής Μάνης

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, ο Δήμος Δυτικής Μάνης πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία στις 19 Ιανουαρίου 2022. Συγκεντρώθηκαν 60 μονάδες αίματος και θα ήθελα μετά από αυτό να ευχαριστήσω όλους όσοι έδωσαν λίγο από τη ζωή τους για να σώσουν ζωή συνανθρώπων τους και ιδιαίτερα τη Δημοτική Σύμβουλο κα Κυριακούλα Χρηστέα για την άρτια οργάνωση της αιμοδοσίας.

Σας ευχαριστώ!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ