Επαναδημοσίευση πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο “Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης”

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)