Εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ Δήμου Δυτικής Μάνης

Σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά εισόδου για είσοδό τους στα ΚΕΠ, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον εμβολιασμό κατά της νόσου Covid19 (έκδοση ΠΑΜΚΑ, έκδοση σχετικών βεβαιώσεων εμβολιασμού/ νόσησης/ διαγνωστικού ελέγχου), από τον εντεταλμένο υπάλληλο για τον έλεγχο εισόδου, εκτός του καταστήματος ΚΕΠ με την παροχή από τον ενδιαφερόμενο των απαραίτητων στοιχείων/ δικαιολογητικών για την έκδοση του πιστοποιητικού, της βεβαίωσης ή του ΠΑΜΚΑ. Ο εντεταλμένος υπάλληλος, θα μεταφέρει τα απαραίτητα στοιχεία/ δικαιολογητικά στο προσωπικό εντός του ΚΕΠ και ακολούθως θα παραδίδει τα σχετικά εκδοθέντα έντυπα στον ενδιαφερόμενος εκτός του ΚΕΠ.