Ενημέρωση για τα δασικά της Μάνης

Μετά από σχετικές ενημερώσεις και τη συζήτησή μας με τον κ. Χρήστο Κοτσωνή, μέλος της Επιτροπής Αγώνα για τα δασικά της Μάνης, σας ενημερώνουμε ότι:

Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από την Κυβέρνηση είναι θετικό για τα πατρογονικά μας, αφού με την απόφαση Α.Π: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004 της 16/4/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Γεωργίου Αμυρά με θέμα «Αποδοχή γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών» ρυθμίζεται ότι τα φρύγανα, ασπάλαθοι κ.λπ πλέον δεν λογίζονται ως δάσος.

Εν όψει της αναμενόμενης το Μάρτιο, δεύτερης φάσης κατάθεσης αντιρρήσεων, θα πρέπει:

  1. Να εγγράψουν οι Μανιάτες ΟΛΗ την περιουσία τους (ακόμα και τις εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «δασικές») στο Εθνικό Κτηματολόγιο, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συμβολαιογραφική ενέργεια (διόρθωση συμβολαίων, κληρονομητηρίων κ.λπ,, τα οποία έχουν παραλείψει «δασικές εκτάσεις».
  2. Για τα δύσκολα πατρογονικά που έχουν χαρακτηριστεί ΔΔ και ΑΔ, να προετοιμαστούν, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, που είναι:
  • Λεπτομερή και ακριβή τοπογραφικά που θα αποτυπώνουν εκτός από τα όρια και τη θέση του ακινήτου και τη θέση των μαντρών, ξερολιθιών, αλωνιών, δέντρων κ.λπ που υπάρχουν στο κτήμα τους.
  • Φωτογραφίες με τους φυσικούς μάρτυρες, δηλαδή τις μάντρες,

ξερολιθιές, δέντρα κ.λπ.

  • Φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών του κτήματος.
  • Αναζήτηση παλαιών ντοκουμέντων (συμβολαιογραφικών στοιχείων, χειρόγραφων διαθηκών κ.λπ) για την περιουσία τους.

Η προετοιμασία κρίνεται απολύτως απαραίτητη διότι, όταν υποβληθούν οι ενστάσεις να μην δίνεται η δυνατότητα σε κανέναν να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη.