Ενημέρωση για διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στην Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΑ, ότι  για να εκτελεστούν απαραίτητες   τεχνικές  εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 12.9.2020 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 08:00 έως 13:00. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.