ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 13κ/2021 ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1468 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον φορέα διαχείρισης μητροπολιτικού πάρκου περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία  άρχισε  στις 20 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.