Δράσεις Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής “Πύργοι της Μάνης”

Η Υπηρεσία “Δράσεις Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής “Πύργοι της Μανης””, προϋπολογισμού 400.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 255040/26.07.2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 329515/26.09.2022 προέγκριση δημοπράτησης.

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός που εκτελείται από τον Δήμο Δυτικής Μάνης βρίσκεται σε εξέλιξη.