Διακοπή ρεύματος

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Α) Ενημερώνουμε τους κατοίκους των κοινοτήτων ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΔΟΛΩΝ, , ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 07.10.2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 12.00 έως 15:00.

 Β) Ενημερώνουμε τους κατοίκους των κοινοτήτων ΑΓ. ΝΙΚΩΝΑ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΑΛΑΜΩΝ, ΝΟΜΙΤΣΗ & ΠΛΑΤΣΑΣ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 08.10.2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:30 έως 09:00 και 15:00 έως 15:30.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να   θεωρούνται ότι  ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.