Δελτίο Τύπου σχετικά με την στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των δημοτών σε σχέση με τις ενέργειες του Δήμου για τη στελέχωση του Κέντρου υγείας Αγίου Νικολάου, ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Μετά τη θέση σε αναστολή των οδηγών του ασθενοφόρου, ο Δήμαρχος επικοινώνησε με το Διοικητή της 6ης ΥΠΕ από τον οποίο έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος.
  2. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Δήμαρχος ενημερώθηκε ότι θα τοποθετηθεί οδηγός από την 6η ΥΠΕ, παράλληλα ο Δήμος υπέβαλλε πρόταση προς την 6η ΥΠΕ να εξεταστεί η χρησιμοποίηση τριών (3) επιπλέον εθελοντών οδηγών (δύο από τη ΓΑΙΑ και έναν από το Δήμο Δυτικής Μάνης) για λόγους πληρέστερης κάλυψης των αναγκών.
  3. Ο Δήμος στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμβάλλει επικουρικά στην ευρυθμότερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου και στην πληρέστερη στελέχωσή του.

             Από το Γραφείο Δημάρχου