νερό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΘΑΛΑΜΕΣ-ΝΟΜΙΤΣΙ-ΠΛΑΤΣΑΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείγματος νερού από το κεντρικό αντλιοστάσιο των Κοινοτήτων Αγίου Νίκωνος, Λαγκάδας, θαλαμων, Νομιτσή, Πλάτσας:

Ανάλυση Δείγματος

Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Καταβάλλεται προσπάθεια με αυξομειώσεις του μείγματος και με μετρήσεις με φορητό μετρητή αγωγιμότητας, η αγωγιμότητα του παρεχόμενου νερού να διατηρείται περί τα 2500 ms/cm
  2. Συνεχίζονται οι ανά 15νθήμερο χλωριώσεις από την συμβεβλημένη εταιρεία
  3. Το παρεχόμενο νερό θεωρείται ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ