Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, απορριπτέων και προσληπτέων σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023.

 

–      Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας με Κ.Θ. 101, μπορείτε να δείτε εδώ

–      Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας με Κ.Θ.102, μπορείτε να δείτε εδώ

–      Τον πίνακα απορριπτέων  μπορείτε να δείτε εδώ

–      Τον πίνακα προσληπτέων  μπορείτε να δείτε εδώ