Απάντηση Γιαννημάρα για την αποχέτευση από Μ. Μαντίνεια μέχρι Κιτριές – Αστοχίες του παρελθόντος…

Την απάντηση του έδωσε ο δήμαρχος κος Γιαννημάρας στο mesogios tv, για την αποχέτευση από Μ. Μαντίνεια μέχρι Κιτριές – Αστοχίες του παρελθόντος.