Φωτογραφία

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΣΕΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης στο πλαίσιο της παρακολούθησεως των έργων που υλοποιούνται στον Δήμο Δυτικής Μάνης, επισκέφθηκε το έργο της ανάπλασης της Πλατείας του οικισμού Πεδινού, της Κοινότητας Τσερίων. Το έργο είναι στην ολοκλήρωσή του και οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για το ενδιαφέρον του Δήμου να ολοκληρωθεί σύντομα το έργο για να μην υπάρξουν προβλήματα στην εκεί παραμονή τους

.