Αναμόρφωση της Οικονομικής Επιτροπής

Καρδαμύλη 2-3-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με την απόφαση  93/21 του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/03/21 έγινε αναμόρφωση της Οικονομικής Επιτροπής μέχρις  31/08/2021 ως εξής:

  1. Γιαννημάρας Δημήτριος -Πρόεδρος
  2. Χρηστέας Δημήτριος -Μέλος
  3. Βαβαρούτσος Γεώργιος-Μέλος
  4. Κισκήρας Χρήστος-Μέλος
  5. Γιαννακέας Σταύρος-Μέλος (με αναπληρωματικό μέλος τον Νίκα Ηλία)
  6. Μπασάκος ΠαναγιώτηςΜέλος (με αναπληρωματικό μέλος τον Κομπότη Παναγιώτη)
  7. Κουκής Κωνσταντίνος ως αναπληρωματικό μέλος μετά την παραίτηση του Σαξιώνη Δημητρίου στις 28/07/20 που ήταν τακτικό μέλος.

 

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δυτικής Μάνης μέχρι 31/08/2021 είναι οι παρακάτω:

  1. Λυμπερέας Χρήστος (Ύδρευση,Πολιτική Προστασία, Κοινόχρηστοι χώροι)
  2. Χρηστέας Δημήτριος (Τεχνικά θέματα)
  3. Βαβαρούτσος Γεώργιος (Καθαριότητα,Φωτισμός)