ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – SEATRAC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, άρχισε η τοποθέτηση των 4 SEATRAC στις παραλίες του Δήμου δυτικής Μάνης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ