ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 12/8/2021- 18/8/2021 

αποκλειστικά στο mail: dlef@ath.forthnet.gr σύμφωνα με την συνημμένη Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ