Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. 8940/02-10-2023 του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 8940/02-10-2023  του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

1.     Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 8940/02-10-2023

2.    Αίτηση

3.    Παράρτημα Ανακοίνωσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από την Τρίτη 03/10/2023 έως και την Δευτέρα 09/10/2023.

Προσοχή:

Τα Δικαιολογητικά θα στέλνονται σκαναρισμένα σε μορφή pdf ΜΟΝΟ (μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 1MB) και όχι σε μορφή  φωτογραφίας(JPG).

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 951ΔΩ9Χ-ΖΗΙ

·        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

·        ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ