Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. 1064/12-02-2024 του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

1.     Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 1064/12-02-2024

2.    Αίτηση

3.    Παράρτημα Ανακοίνωσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από την Τρίτη 13/02/2024 έως και την Δευτέρα 19/02/2024.

Προσοχή:

Τα Δικαιολογητικά θα στέλνονται σκαναρισμένα σε μορφή pdf ΜΟΝΟ (μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 1MB) και όχι σε μορφή  φωτογραφίας(JPG)

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

β. Παράρτημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (1)