Ανακοίνωση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης – Προσληπτέων της υπ΄αριθμ. 8403/12-9-2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Δυτικής Μάνης για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης – Προσληπτέων της υπ΄αριθμ. 8403/12-9-2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Δυτικής Μάνης για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών μονάδων.

1. Τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης   μπορείτε να τον δείτε εδώ