«Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού με πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2023»

«Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού με πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για

το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2023»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6602Ω9Χ-Κ6Δ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από 6/9/2023 έως και 12/9/2023.