Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 8403/12-9-2023 του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

1.     Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 8403/12-9-2023

2.    Αίτηση

3.    Παράρτημα Ανακοίνωσης  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από την Τετάρτη 13/9/2023 έως και την Δευτέρα 18/9/2023.

Προσοχή:

Τα Δικαιολογητικά θα στέλνονται σκαναρισμένα σε μορφή pdf ΜΟΝΟ (μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 1MB) και όχι σε μορφή  φωτογραφίας(JPG).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ