Ανάρτηση πινάκων της ΣΟΧ 2-2022 Ανακοίνωσης του δήμου Δυτικής Μάνης

Ανάρτηση πινάκων της ΣΟΧ 2-2022 Ανακοίνωσης του δήμου Δυτικής Μάνης.

1)     Πίνακας κατάταξης

2)    Πίνακας Απορριπτέων και

3)    Πίνακας Προσληπτέων

 

Αναρτώνται οι συνημμένοι Πίνακες, την 19-10-2022, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της Ανακοίνωσης ΣΟΧ/2022( ΑΡ.ΠΡΩΤ:7451/12-9-2022)

DOC_024

DOC_025

DOC_026