Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης Προσωπικού

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός Πίνακας Kατάταξης Προσωπικού της υπ΄αριθμ. 8940/02-10-2023 Ανακοίνωσης για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δυτικής Μάνης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης μπορείτε να δείτε εδώ

Κατά του Πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο

υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από

την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από την Τετάρτη 11-10-2023 έως και την Πέμπτη 12-10-2023.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mzartoulas@dimosdytismanis.gr