Στούπα

Έναρξη εργασιών υλοποίησης του Έργου: Βελτίωση της παραλιακής οδού του οικισμού Στούπας της Κοινότητας Νεοχωρίου

Την Τετάρτη, 01-03-2023  θα  ξεκινήσουν οι  εργασίες για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση της παραλιακής οδού του Οικισμού Στούπας της Κοινότητας Νεοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.» Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για έργο που θα αλλάξει την όψη της περιοχής, με άμεσες θετικές συνέπειες στο σύνολο των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου.

Για την εύρυθμη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να διακόπτεται τμηματικά, η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό της Στούπας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον θα υπάρχει διέλευση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων εντός του Οικισμού.

Ζητάμε την κατανόηση από τους Δημότες μας αλλά και από τους επισκέπτες του Δήμου για την όχληση που θα προκληθεί και εφιστούμε την προσοχή σας για αποφυγή ατυχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.