Έναρξη εργασιών αποκατάστασης του δρόμου του λιμένα Καρδαμύλης

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου που οδηγεί στο Λιμάνι της Κοινότητας Καρδαμύλης.
Βάσει του αρχικής πρόβλεψης, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για χρονικό διάστημα περίπου 20 εργάσιμων ημερών.
Ζητάμε την κατανόησή σας για όσο διαρκέσουν οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης.