Έναρξη εργασιών αποκατάστασης αντιστήριξης της δημοτικής οδού προς το Λιμάνι Κοινότητας Καρδαμύλης

Την Τρίτη / 27-09-2022  θα  ξεκινήσουν οι  εργασίες αποκατάστασης αντιστήριξης της δημοτικής οδού προς το Λιμάνι της Κοινότητας Καρδαμύλης, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Στα πλαίσια της «διαδικασίας παροχής υπηρεσιών προς τρίτους» , οι εργασίες θα γίνουν και με τη συνδρομή του  Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Μονάδα Μελετών & Κατασκευών, όπου θα συνεισφέρει σε μηχανήματα έργου αλλά και εργατικό προσωπικό.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να διακοπεί η πρόσβαση στο λιμάνι μέσω της οδού, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους και επιπλέον θα υπάρχει διέλευση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων επί της επαρχιακή οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης στο τμήμα που διέρχεται εντός οικισμού και σχεδίου πόλης Καρδαμύλης.

Ζητάμε την κατανόηση από τους Δημότες μας αλλά και από τους επισκέπτες του Δήμου για την όχληση που θα προκληθεί και εφιστούμε την προσοχή σας για αποφυγή ατυχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.