Βεβαίωση Για Στρατιωτική Άδεια

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Επίσημο παραστατικό που να φαίνεται η αγροτική περιουσία ( Ε9 φορολογικής δήλωσης ή Βεβαίωση Συνεταιρισμού κλπ)

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123