Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης με έδρα την Καρδαμύλη, είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αβίας και Λεύκτρου και αποτελείται από 27 Τοπικές Κοινότητες.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης βρίσκεται στη Δυτική πλευρά της οροσειράς του Ταϋγέτου, η οποία καταλήγει στο ακρωτήριο Ταίναρο. Αρχίζει λίγο έξω από την Καλαμάτα και τελειώνει στα όρια της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Νίκωνα. Ο πληθυσμός του νέου Δήμου είναι 7.280 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή 2011, ενώ καλύπτει γεωγραφικά μια έκταση 402.809 στρεμμάτων.

Η οικονομία του νέου Δήμου βασίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή με σημαντικότερες καλλιέργειες αυτές της ελιάς. Βασίζεται, επίσης, στην κτηνοτροφία, στις οικοδομικές εργασίες καθώς και κατά ένα μεγάλο μέρος στον τουρισμό, λόγω της ύπαρξης ξενοδοχειακών μονάδων στην παραλιακή – κυρίως – ζώνη.

Δημοτική Ενότητα Αβίας (κάντε click για παραπάνω πληροφορίες)

Η Δημοτική Ενότητα Αβίας περιλαμβάνει τις εξής Τοπικές Κοινότητες:

Αβία, Αλτομιρά, Δολοί, Κάμπο, Κέντρο, Πηγάδια, Σταυροπήγιο, Σωτηριάνικα

Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου (κάντε click για παραπάνω πληροφορίες)

Η Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου περιλαμβάνει τις εξής Τοπικές Κοινότητες:

Καρδαμύλη, Άγιο Νικόλαο, Άγιο Νίκωνα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καρυοβούνι, Καστανέα, Λαγκάδα, Μηλέα, Νεοχώρι, Νομιτσή, Πλάτσα, Προάστιο, Προσήλιο, Πύργο Καλαμών, Ρίγκλια, Σαϊδόνα, Τραχήλα, Τσέρια