Ευρωπαϊκό Δίκτυο Rurener

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, πιστός στη δέσμευσή του για προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δομών του, προσχώρησε πρόσφατα στο Δίκτυο RURENER.

Το RURENER είναι ένα δίκτυο μικρών Αγροτικών Δήμων με κοινή δέσμευση στην «Αειφόρο Παραγωγή & Διαχείρισης Ενέργειας» και την προστασία του περιβάλλοντος που ξεκίνησε από τη σύμπραξη 12 εταίρων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο και εμπλουτίζεται συνεχώς με τη ένταξη νέων μελών.

Αξιοποιώντας την υποστήριξη του δικτύου Rurener και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογίες που τίθενται στη διάθεση των μελών, ο Δήμος θα υλοποιήσει συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης που στοχεύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αποτελούν μερικά μόνο από τα σημεία, στα οποία θα επικεντρωθεί ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Δήμου.