Δήμος Δυτικής Μάνης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις για ένα ευρύ φάσμα σχεδίων και προγραμμάτων.
Οι επιχορηγήσεις αυτές παρέχονται είτε μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών πακέτων που έχουν ως στόχο να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης – ΕΣΠΑ) είτε μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι εθνικοί και κοινοτικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, συμμετέχει σε δράσεις και προωθεί σειρά έργων. Πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας θα βρείτε στην ενότητα αυτή.

Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci  -Έργο: Take Tech

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Rurener

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»

Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Καθημερινός πολιτισμός»