Δικαιολογητικά

  1. Έγγραφο ΔΕΗ για αριθμό παροχής.
  2. Επίσημο παραστατικό επιφάνειας ακινήτου (οικοδομική άδεια, κάτοψη, σύσταση κλπ).

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123