Δημοτικές Ενότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

Αβία
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Ευάγγελος Αβράμης
Μέλος:
Μέλος:

Αλτομιρά
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Σπυρίδων Κλείδωνας

Δολοί
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Πέτρος Φάσσος
Μέλος:

Κάμπος
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Μητσέας
Μέλος:
Μέλος:

Κέντρο
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γαβριήλ Ρέββας
Μέλος:
Μέλος:

Πηγάδια
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Γεώργιος Κουκούτσης

Σταυροπήγιο
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Ιωάννης Βαβαρούτσος
Μέλος:
Μέλος:
Σωτηριάνικα
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Αθανάσιος Καραβίτης
Μέλος:
Μέλος:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

Άγιος Νικόλαος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας: Νικόλαος Αποστολίδης
Μέλος:
Μέλος:

Άγιος Νίκωνας
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:

Εξωχώρι
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Χαράλαμπος Κυβελέας
Μέλος:
Μέλος:

Θαλάμες
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Λεωνίδας Κατσάκος

Καρδαμύλη
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Μιχαήλ Λιακουρέας
Μέλος:
Μέλος:

Καρυοβούνι
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Δημήτριος Κοκκινάκος

Καστανέα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Χρήστος Παναγέας

Λαγκάδα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Ιωάννης Κισκήρας

Μηλέα
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Παναγιώτης Μπόγρης
Μέλος:
Μέλος:

Νεοχώρι
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Μαρία Μακρέα
Μέλος: 
Μέλος: 

Νομιτσής
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Βασίλειος Ξεροβάσιλας

Πλάτσα
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Σπυρίδων Παυλέας
Μέλος:
Μέλος:

Προάστιο
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Σοφία Γρηγοριάδου-Μποτσέα
Μέλος:
Μέλος:

Προσήλιο
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Δημήτριος Διακουμέας

Πύργος
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Αντώνιος Θωμέας

Ρίγκλια
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Ολίβια-Σταυρούλα Γιατράκου

Σαϊδόνα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας:Πέτρος Ταβουλαρέας

Τραχήλα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Ελένη Μιχαλέα

Τσέρια
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Αθανάσιος Ταβουλαρέας