Δημοτικές Ενότητες -Τοπικές Κοινότητες – Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Δημοτικές Ενότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

Αβία
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Ευάγγελος Αβράμης

Αλτομιρά
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Σπυρίδων Κλείδωνας

Δολοί
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Πέτρος Φάσσος

Κάμπος
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Μητσέας
Κέντρο
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Γαβριήλ Ρέββας
Πηγάδια
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Αριστείδης Γεωργίκος

Σταυροπήγιο
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Ιωάννης Βαβαρούτσος

Σωτηριάνικα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Αθανάσιος Καραβίτης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

Περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

Άγιος Νικόλαος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας: Νικόλαος Αποστολίδης

Άγιος Νίκωνας
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Γεώργιος Κατσαρέας

Εξωχώρι
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Χαράλαμπος Κυβελέας

Θαλάμες
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Λεωνίδας Κατσάκος

Καρδαμύλη
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Μιχαήλ Λιακουρέας

Καρυοβούνι
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Δημήτριος Κοκκινάκος

Καστανέα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Χρήστος Παναγέας

Λαγκάδα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας :Ιωάννης Κισκήρας

Μηλέα
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Παναγιώτης Μπόγρης
Νεοχώρι
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Μαρία Μακρέα

Νομιτσής
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Βασίλειος Ξεροβάσιλας

Πλάτσα
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Σπυρίδων Παυλέας

Προάστιο
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου: Σοφία Γρηγοριάδου-Μποτσέα
Προσήλιο
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Δημήτριος Διακουμέας

Πύργος
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Αντώνιος Θωμέας

Ρίγκλια
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Ολίβια-Σταυρούλα Γιατράκου

Σαϊδόνα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Πέτρος Ταβουλαρέας

Τραχήλα
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Ελένη Μιχαλέα

Τσέρια
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας: Αθανάσιος Ταβουλαρέας