Υιοθετήστε το Νέο Θέατρο Μάνης

Υιοθετήστε το Νέο Θέατρο Μάνης
AnoiktoTheatroManisΣτην Έξω ή βόρεια «αποσκιερή» Μάνη, στο Ζυγό, και συγκεκριμένα στη θέση Καμπινάρι της Πλάτσας, υψώνεται ένας λόφος, που απολήγει στην κορυφή του σε ένα ομαλό πλάτωμα που φέρει το τοπωνύμιο Κάμπος. Στο πλάτωμα αυτό δεσπόζει το διατηρητέο μνημειακό συγκρότημα της τρουλαίας τρίκλιτης βασιλικής του Αγίου Νικολάου, η οποία χρονο-λογείται στον 10ο αι. και είναι ιστορημένη με Παλαιολόγειες τοιχογραφίες του 14ου αι.

Στη δυτική πλαγιά του λόφου, χωροθετείται το Ανοικτό Θέατρο Μάνης, χωρητικότητας 1.560 θέσεων, με πρόβλεψη 10 επιπλέον θέσεων ειδικά σχεδιασμένων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του υπαίθριου θεάτρου εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Δήμου Δυτικής Μάνης για την ανάδειξη και τη δημιουργία ενός ενεργού πυρήνα πολιτισμού στην περιοχή. Σύμφωνα με τον προγραμματικό σχεδιασμό του Δήμου, το θέατρο θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, αλλά και το εφαλτήριο για την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αφού θα παρέχει, στους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς που θα το διαχειρίζονται, τη δυνατότητα να οργανώνουν και να φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα υψηλών προδιαγραφών και υπερτοπικής σημασίας. Το ίδιο το θέατρο έχει ήδη αναδειχθεί σε τοπόσημο, ενώ η έναρξη λειτουργίας του θα συμβάλλει στην αναβάθμιση όχι μόνο της πολιτιστικής αλλά και της οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους της και αποτελώντας πόλο έλξης επισκεπτών.

Επί του παρόντος προέχει η αποπεράτωση της κατασκευής των κτηριακών υποδομών, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και ο εξοπλισμός του Ανοικτού Θεάτρου Μάνης. Επιπροσθέτως, όμως, απαιτείται μεθοδικός προγραμματικός σχεδιασμός και οργανωτική δυναμική, προκειμένου οι κτηριακές υποδομές να εμπνεύσουν δράσεις και, να προσφέρουν τη δυνατότητα για την λειτουργία ενός πολιτιστικού κέντρου υπερτοπικών προδιαγραφών, αλλά και τοπικού ενδιαφέροντος.

Ευκταία, η συγκρότηση ενός φορέα διοίκησης, διαχείρισης, προγραμματισμού, συντονισμού και υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων που, υπό το Δήμο ή σε άμεση συνεργασία με το Δήμο, θα δρομολογήσει την αποπεράτωση του θεάτρου, θα καθορίσει τις βασικές αρχές και επιδιώξεις της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής του χρήσης και θα εγγυηθεί το μακρόπνοο σχεδιασμό και προγραμματισμό εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων και γεγονότων υψηλού επιπέδου.

Ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει. Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Βοήθησε και εσύ να υποστηρίξουμε το δικό μας Ανοικτό Θέατρο Μάνης.

ΔΩΡΕΕΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 1000
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 100
ΦΙΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ 630
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 500
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΗΕΟΔΟΡΑΚΕΑΣ 500
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΩΝΗΣ 100
ΟΡΦΑΝΟΣ 210