Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 27213 60900

ΦΑΞ: 27210 64100

email: info@dimosdytikismanis.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος: Ιωάννης Μαραμπέας
Τηλ.: 2721360924 – 2721360936

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Τηλ. : 2721360913

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μπαζίγος
Τηλ.: 2721360926

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Υπεύθυνος: Δημήτριος Διαμαντέας
Τηλ. : 2721364500
Φαξ: 27210 64113
email: d.lefktrou@kep.gov.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Υπεύθυνοι: Ειρήνη – Έλενα Μουζάκη (για Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου)
Τηλ.: 2721360916
Κωνσταντίνος Ψαρρέας (για Δημοτική Ενότητα Αβίας)
Τηλ.: 27213 60408
Φαξ: 27210 71636

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
Υπεύθυνος: Μαριάννα Κωνσταντοπούλου
Τηλ.: 2721360916

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Υπεύθυνος: Βασιλική Καστριτσέα
Τηλ.: 2721360901
Φαξ: 27210 64100

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπεύθυνος: Μιχάλης Ζάρτουλας
Τηλ.: 2721360906

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνοι: Επαμεινώνδας Παυλέας
Τηλ.: 2721360918
Μαρία Περιστέρη
Τηλ.: 2721360927

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Υπεύθυνος: Παντελής Συτμαλίδης
Τηλ. : 2721360923
email: p.sytmalidis@dimosdytikismanis.gr

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνοι: Άννα Νικητοπούλου
Τηλ.: 2721360922 – 2721360915

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνοι: Ιουλία Εξαρχουλέα
Τηλ.: 2721360907

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ – ΦΟΡΩΝ
Υπεύθυνοι: Μαρία Καπιτσίνου, Ευαγγελία Ρούση
Τηλ.: 2721360919- 2721360904

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Υπεύθυνος: Μαρία Μακρή
Τηλ.: 27212721360906

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Υπεύθυνος: Χριστίνα Δημητρακέα
Τηλ.: 2721360905