Δράσεις

Δράσεις

Σε αυτή την ενότητα σας ενημερώνουμε για τις Δράσεις του Δήμου Δυτικής Μάνης σε θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό, την κοινωνική μέριμνα, τους μετανάστες, τη νεολαία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, την υγεία, το περιβάλλον, την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Η σύσταση Ομάδας Εθελοντισμού, έχει ως στόχο την προαγωγή και την προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Δυτικής Μάνης, δηλαδή την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντισμού που αφορούν κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος, εκτάκτων αναγκών, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού.

Μέλη Ομάδας Εθελοντισμού

Καλλιόπη Σπυρέα – Μπαρμπετσέα Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτριος Μητσέας Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Καρολεμέας Μέλος
Δημήτριος Σερελέας Μέλος
Σταυρούλα Μπογέα Μέλος
Χριστίνα Σκαρπαλέζου Μέλος
Χρήστος Μανωλέας Μέλος
Κωνσταντίνος Μπαλαχτάρης Μέλος
Παναγιώτης Μπαρμπετσέας του Δημητ. Μέλος
Σταύρος Λουκαρέας Μέλος
Σπύρος Παυλέας Μέλος
Θεμιστοκλής Αγγελόπουλος Μέλος
Παναγιώτης Νίκας Μέλος
Σταύρος Πετρέας Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Επιτροπή συστήνεται με σκοπό:
1. Τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου με στόχο την κάλυψη των πρωτογενών αναγκών επιβίωσης για τις άπορες οικογένειες και των δημοτών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.
2. Την καταγραφή των πολυτέκνων οικογενειών, των Α.Μ.Ε.Α., των μονογονεϊκών οικογενειών, των αποφυλακισμένων, των απεξαρτημένων και των διαπιστωμένα απόρων, με στόχο την απαλλαγή τους από κάποια δημοτικά τέλη.

Μέλη Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικής Ανάπτυξης

Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Πρόεδρος
Σόνια Γρηγοριάδου Μέλος
Αλέκα Κατσικέα Μέλος
Σταματούλα Πολυμενέα – Ξεπαπαδέα Μέλος
Μαρία Κισκήρα – Καπιτσίνου Μέλος
Ηλίας Κατσαρέας Μέλος
Άννα Σαραντέα – Μαντζουνέα Μέλος
Ευτυχία Τούμπου – Μάλαμα Μέλος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Το έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σχετικά με την ομαλή ένταξή τους και με την επαφή τους με τη Δημοτική Αρχή.

Μέλη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Παναγιώτα Γιαννακέα – Τσίκνα Πρόεδρος, Δημοτικός Σύ,βουλος
Σταύρος Βαβαρούτσος του Σωτηρίου Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρινέας Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Σταύρος Βαβαρούτσος του Γεωργίου Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Ελένη Κομπότη Μέλος, Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Πολιτισμού εισηγείται και βοηθάει στην οργάνωση δράσεων πολιτισμού, με στόχο τη ψυχαγωγία των δημοτών, την προβολή του Δήμου, την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και τη διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέλη Επιτροπής Πολιτισμού

Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Πρόεδρος
Χρήστος Κισκήρας Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Δημουλέας Μέλος
Χριστίνα Σκαρπαλέζου Μέλος
Μιχάλης Πολυμενέας Μέλος
Σταύρος Ξυδέας Μέλος
Ελένη Κομπότη Μέλος
Γεώργιος Μαντζουνέας Μέλος
Παναγιώτης Λουρμπέας Μέλος
Στάθης Αναστασόπουλος Μέλος
Ιωάννης Ξυδέας Μέλος
Σταύρος Λάϊος Μέλος
Ελένη Μουνδρέα Μέλος
Δημήτριος Παπαστάθης Μέλος
Χαράλαμπος Μαρστελέας Μέλος

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Τουριστική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα τουριστικής ανάπτυξης, προβολής και εμφάνισης του Δήμου.

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Διακουμής Κυβέλος Πρόεδρος, Αντιδήμαρχος
Αλέξανδρος Ρουτζούνης Μέλος, Αντιδήμαρχος
Βασίλειος Κοζομπόλης Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτριος Κατσικέας Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρινέας Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοσθένης Κορδοπάτης Μέλος
Σταύρος Τζανετέας Μέλος
Κωνσταντίνος Μαντζουνέας Μέλος
Σόνια Γρηγοριάδου Μέλος
Γεώργιος Θεοδωρακέας Μέλος
Γεώργιος Παπαδέας Μέλος
Γεώργιος Κουμουνδούρος Μέλος
Αικατερίνη Εξαρχουλέα Μέλος
Γεώργιος Μπόσινας Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Αθλητισμού εισηγείται και βοηθάει στην οργάνωση δράσεων αθλητισμού, με στόχο τη ψυχαγωγία των δημοτών, την άθλησή τους και την προβολή του Δήμου με την καθιέρωσή της

Μέλη Επιτροπής Αθλητισμού

Γεώργιος Τσιμικλής Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος
Καλλιόπη Σπυρέα – Μπαρμπετσέα Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτριος Μητσέας Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Χρήστος Κισκήρας Μέλος
Αντώνιος Σαραντέας Μέλος
Ιωάννης Ξυδέας Μέλος
Σταύρος Παπαδέας Μέλος
Σταύρος Λάϊος Μέλος
Λεωνίδας Καζολέας Μέλος
Ρεββέκα Μουτζουρέα Μέλος
Χρήστος Χουχούμης Μέλος

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με την απόφαση 234/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την ένταξη του Δήμου στη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».
Σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσης για την προαγωγή της υγείας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Δημοτών και των κατοίκων των Δήμων – Μελών της, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής για την έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την προαγωγή της υγείας των τοπικών πληθυσμών), καθώς και η υιοθέτηση και εφαρμογή του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας από τις πόλεις – Μέλη.
Επίσης, σκοπός είναι η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων – Μελών της, με στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος και του επιπέδου ευημερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των Δήμων που συμμετέχουν.

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ RURENER
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο RURENER, μία καινοτομική πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν δύο έτη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».
Το Ευρωπαϊκό έργο RURENER αποσκοπεί στη δημιουργία και ενδυνάμωση ενός δικτύου μικρών Αγροτικών Δήμων με απώτερο σκοπό να βοηθήσει τεχνικά τους συμμετέχοντες Δήμους να αποκτήσουν ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική και να προωθήσουν την ενεργειακή ουδετερότητα τους, δηλαδή να είναι σε θέση να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες τους σε βάθος χρόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προωθήσουν δράσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου RURENER  αφορούν:

  • στη μεθοδολογική και τεχνική υποστήριξη των αγροτικών δήμων του δικτύου σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • στη διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειρίας και αμοιβαιότητας των μελών του δικτύου σε πόρους και εργαλεία που αφορούν σχεδιασμό και αξιολόγηση ενεργειακών ανανεώσιμων πόρων
  • στην ενθάρρυνση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις αγροτικές περιοχές των δήμων του δικτύου
  • στην ενθάρρυνση ορθολογικής χρήσης  της ενέργειας και την ενθάρρυνση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις περιοχές των αγροτικών δήμων του δικτύου
  • στην ενθάρρυνση χρήσης τοπικών πόρων και πηγών
  • στην προώθηση ενεργειακά ουδέτερων περιοχών, μέσω και της ευαισθητοποίησης των πολιτών των αγροτικών δήμων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
  • στην προώθηση καινοτομικής τοπικής ανάπτυξης.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ
Η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Μάνης, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, η οποία αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα.
Για τη συγκέντρωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του Δήμου μεταλλικοί κάδοι για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, χάρτινοι κάδοι για λαμπτήρες, καθώς και ένας κάδος – container για τη συλλογή μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.