Αρχείο μηνός November 2018

Δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση αναφορικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: Ορειβατικό Καταφύγιο δυναμικότητας 40 κλινών» στη θέση «Βοϊδόλακα- Άγιος Δημήτριος» της Τ.Κ. Εξωχωρίου

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου- Διεύθυνση περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το υπ’ αριθμ. 218837/10.10.2018 έγγραφό της για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου: «Ορειβατικό Καταφύγιο δυναμικότητας 40 κλινών», του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 11, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ21Β’) και βρίσκεται στη θέση: «Βοϊδόλακα – Άγιος Δημήτριος», της Τ.Κ. Εξωχωρίου Δ.Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης είναι από τις 24.10.2018 έως τις 27.11.2018 ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στον κο Αναστάσιο Κουμούτσο (τηλ. 2710 237778) ή στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας που έχει οριστεί αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την Εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου.

ΑΡΧΕΙΟ355