ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΚΙΤΡΙΩΝ»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΚΙΤΡΙΩΝ», με προϋπολογισμό 72.700,00 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Κατάστημα Καρδαμύλης μέχρι την προηγούμενη ημέρα του Διαγωνισμού ήτοι 02.05.2018. Ειδικά, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, διατίθεται (μετά από αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δυτικής Μάνης τηλ. 2721360900 και fax 2721064100), μέχρι και την 01.05.2018.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03.05.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι του Δήμου Καλαμάτας και στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2 ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών.

20180209-TEYD_v1.0

ΑΔΑΜ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΚΙΤΡΙΕΣ

Τεχνική Έκθεση

Αναλυτική Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή

Γενική Συγγραφή

A1 A2 A3 A4 A4a A5 A6 A7 A8 A9 T1