Συνέντευξη του εικαστικού κου Ζαφειρόπουλου Θεόδωρου για την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης «ΤΟ ΟΧΥΡΟ»

Συνέντευξη