ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΥΛΕΑ.

123   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4    ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ