ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ.

123   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3TOPOGRAFIKOΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4