ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΕΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ2ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 3  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ