ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΚΑΡΕΑ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ