ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 3 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ