Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για θέσεις πλήρους απασχόλησης  και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης.
Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Στο Δήμο Δυτικής Μάνης προβλέπονται 20 θέσεις.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08_2018