Πολιτική Ποιότητας Δήμου Δυτικής Μάνης

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης για ακόμη μία χρονιά πέτυχε την Πιστοποίηση μέσω των Διαδιασιών της TUV AUSTRIA για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕN ISO 9001:2015, για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:

Προγραμματισμός, Σχεδιασμός & Ωρίμανση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, Διενέργεια Διαγωνισμών, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου και Οικονομική Διαχείριση Συγχηματοδοτούμενων Έργων.

Το Πιστοποιητικό που ο Δήμος μας έλαβε ισχύει έως τις 19 Δεκεμβρίου 2021.