Επιτροπές

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ

Ιωάννης Μαραμπέας – Δήμαρχος
Χρηστέας Γρηγόρης – Αντιδήμαρχος
Φωκέας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
Γιατράκος Γιώργος – Αντιδήμαρχος
Κουκή Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ

Τακτικά Μέλη
Μαραμπέας Ιωάννης
Φωκέας Κωνσταντίνος
Χρηστέας Γρηγόρης
Γιαννακέας Σταύρος
Κομπότης Γεώργιος
Γιαννημάρας Δημήτριος
Βαβαρούτσος Σταύρος