Εκστρατεία ενημέρωσης για αποφυγή εκδήλωση πυρκαγιάς από θερμαντικά μέσα και χριστουγεννιάτικα είδη

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποφυγή εκδήλωση πυρκαγιάς από  θερμαντικά μέσα και χριστουγεννιάτικα είδη

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή Χριστούγεννα